“ประยูรไหมไทย” ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองคือจุดเริ่มต้นของเรา เราจึงยังคงมี ผ้าไหม ผ้าชุด ผ้าซิ่น คุณภาพสูง เนื้อดี จำหน่ายที่ร้าน

%d bloggers like this: