สารกาแฟที่เราเลือกใช้สำหรับร้านกาแฟในเครือของเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่ ร้านกาแฟมิสอารีย์ จังหวัดยโสธร และร้านกาแฟพลาโต จังหวัดอุบลราชธานี (Plateaux Coffee-พลาโต หน้าศาลเยาวชนฯ) มีแหล่งปลูกจากดอยเกี๊ยะ บ้านปางขอน จังหวัดเชียงราย เป็นหลัก เป็นกาแฟอาราบิก้า พันธุ์เชียงใหม่ 80 ปลูกในพื้นที่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,200 – 1,480 เมตร ด้วยสภาพอากาศที่ดี มีความชื้นสูง ปลูกโดยเกษตรกรชาวไทยภูเขา เผ่าอาข่า และเย้า

จากพื้นที่ที่สมัยก่อนเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น ไม่มีป่าไม้จนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จเข้ามาเยี่ยมเยือนพื้นที่ในปี พ.ศ.2545 และได้มีการจัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน ทำให้เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน มีการใช้ปุ๋ยหมักจากเปลือกกาแฟสุกและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวผลกาแฟสุกทีละเม็ด เพื่อให้ได้คุณภาพกาแฟที่ดีที่สุด

เนื่องจากต้นกาแฟต้องอาศัยร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่ ดังนั้นเกษตรกรจึงปลูกป่า และปลูกต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นแมคคาเดเมีย และต้นนางพญาเสือโคร่ง เพื่อช่วยเป็นร่มเงาให้กับต้นกาแฟ นอกจากจะได้รายได้เพิ่มจากผลของต้นไม้ใหญ่แล้ว บ้านปางขอนยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย พวกเค้าจึงรักและหวงแหนผืนป่าต้นน้ำของตนยิ่งนัก เกษตรกรบ้านปางขอน จึงมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

“กาแฟจากปางขอนจึงเป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีในทุกกระบวนการ”

พวกเรา ในฐานะเป็นคนปลายน้ำ จึงเลือกซื้อกาแฟจากบ้านปางขอน ในราคาที่เกษตรกรยิ้มได้ นำส่งโรงคั่วที่ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งต่อกลับมายังร้านกาแฟของเรา

กาแฟดี ผ่านเครื่องบดเครื่องชงที่ดี พนักงานที่ใส่ใจดี ให้กับทุกท่าน ดื่มได้ ดื่มดี

ขอให้มีความรื่นรมย์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: